Recull de duets “Diàlegs”

Recull de duets “Diàlegs”

Cànon directe, per moviment contrari, retrogada, de la tortuga que persegueix a la llebre i de la llebre que persegueix a la tortuga, cànon “del tiet”… tots aquests i molts més, així com peces d’estil lliure, es troben en el recull de duets “Diàlegs” recent composició d’Esteve Palet. Una obra polivalent ja que es pot interpretar amb pràcticament tots els instruments, sencillament es necessiten dues veus. A més n’hi ha per tots els nivells. Algun voluntari??